Навигация

Пътна полиция

Услуги - ПП

 • Издаване и подмяна на свидетелство за управление на МПС
 • Издаване на дубликат на свидетелство за управление на МПС
 • Издаване на международно свидетелство за управление на МПС
 • Издаване и подмяна на свидетелство за управление на МПС на чужденец
 • Издаване или подмяна на контролен талон към свидетелство за управление на МПС
 • Издаване на дубликат на контролен талон към свидетелство за управление на МПС
 • Издаване на свидетелство за регистрация на МПС
 • Издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на МПС
 • Издаване на транзитна за регистрация на ППС
 • Извършване на временна регистрация на нови МПС на фирми, извършващи търговска дейност с тях
 • Бракуване на ППС и издаване на удостоверения
 • Издаване на временно разрешително за движение на ППС
 • Издаване на удостоверения за собственост на ППС
 • Издаване на справка за издирвано превозно средство
 • Издаване на експертна справка за проверка на идентификационните номера на рамата и двигателя на МПС
 • Спиране от движение на ППС по желание на собственика
 • Издаване на разрешения за провеждане на допълнително обучение на водачи на МПС за частично възстановяване на контролните точки, потвърждаващи валидността на свидетелството за управление
 • Промяна местоотчета на водача или кандидат водача на МПС
 • Проверка на техническата и екологическата изправност и за извършване на идентификация при първоначална регистрация, за промяна в регистрацията и пускане в движение на ППС
 • Извършване на идентификация на ППС при регистрация извън определените за това места
 • Извършване на идентификация на ППС в пункт на “КАТ-Пътна Полиция”, различен от местоотчета им